Agrarische groothandel

Als Agrarische Groothandel richt Swintec zich op veehouders met in het bijzonder varkenshouders. Het assortiment is dan ook gericht op de eerder genoemde sector.

Hoewel wij ons gespecialiseerd hebben in het leveren van goederen bestemd voor varkenshouderijen worden veehouders met een ander diersoort zoals melkvee, pluimvee, e.d. niet uitgesloten waar zij producten vindt in ons assortiment welke geschikt zijn voor gebruik binnen de bedrijfsvoering.

Het bedrijf levert enkel aan geregistreerde bedrijven, dit wil zeggen dat particulieren geen producten kunnen afnemen bij Swintec. Hiervoor vragen wij bij bestelling uw gegevens welke gecontroleerd worden. Indien deze gegevens niet blijken te corresponderen met een geregistreerd bedrijf zal uw bestelling worden geweigerd.

Swintec stelt haar site open voor elke bezoeker, hierdoor kan eenieder producten bezichtigen. Het bedrijf draagt geen zorg voor onvrede om producten welke getoond worden en zijn toegestaan binnen de Nederlandse wetgeving.